Nieuws

Finlandcircuit 

MX circuit

Nieuws
21 juli 2020


Beste vrienden en sponsors van de Special Day,

Het bestuur van het Finlandcircuit heeft tot hun spijt moeten besluiten het evenement

‘ Special Day ‘ 2020 te annuleren.

Wij volgen de richtlijnen en adviezen op van de RIVM.

Door de Corona maatregelen is het niet mogelijk een volwaardig programma op te zetten

en te organiseren.
Daarom hebben we besloten de ‘ Special Day ‘ door te schuiven naar 2021.

Dan hopen we iedereen in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

Met sportieve en hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Finlandcircuit

Marijke Hemelsoet,
Secretaris Vice-voorzitter

Finish vlag valt voor Finlandcircuit Westdorpe

28 februari 2019

Na een lange winterstop,  zijn we als bestuur en vrijwilligers weer druk bezig geweest om alles

voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen.

Een paar mooie weekenden hebben we al achter de rug, maar helaas komt er plotseling een einde aan een tijdperk van verplaatsen, aanpassen en verhuizen van de cross locatie.

Na intensieve pogingen en onderhandelingen met o.a. de overheid en de huidige eigenaar van

de gronden, valt eerder dan gedacht op deze locatie definitief het oordeel:

"het MX-circuit zit in de weg".


Het circuit moet wijken voor de economische ontwikkeling van het gebied rondom het terrein.

Iedereen die de afgelopen tijd ter plaatse is geweest zal moeten beamen, dat de oprukkende

industrie niet meer te stuiten is. Dat is dan ook primair de reden dat de gebruiksovereenkomst is opengebroken en éénzijdig is opgezegd.


Graag zouden we u positiever nieuws brengen over een vervolg op de huidige locatie, vooral omdat we nog maar net aan het nieuwe cross seizoen zijn begonnen, maar helaas is dat niet

het geval.


Dit betekent dat er vanaf 12 maart 2019 geen MX activiteiten meer mogen en kunnen gebeuren op de huidige locatie.
Zaterdag 2 maart is de laatste keer, dat het Finlandcircuit op de huidige locatie open kan gaan, daarna zal er hard gewerkt moeten worden om het terrein leeg op te kunnen leveren aan de huidige eigenaar.

Wij begrijpen dat, dit nieuws (de zoveelste) tegenvaller is, zo ervaren wij dat ook.
Achter de schermen blijven we werken aan de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Dat dit geen eenvoudige taak is, moge duidelijk zijn. Vooralsnog geven we de moed niet op.

Helaas kunnen we nog geen concrete mededelingen doen.


Mocht er nieuws te melden zijn, dan hoort u van ons. 

Blijf ons steunen in de zoektocht naar een nieuwe locatie.Met sportieve groet,
het bestuur en vrijwilligers van het Finlandcircuit