Reglement

Reglement


Aansprakelijkheid

Door de aanvraag van uw KNMV-licentie verklaart de licentiehouder zich akkoord met het feit dat de KNMV en onderstaande besturen GEEN geval aansprakelijk is voor schade van de licentiehouder. Dit geldt mede voor zaak-en letselschade die de licentiehouder lijdt tijdens of ten gevolge van deelname aan evenementen met of zonder wedstrijdkarakter, trainingen of voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van de KNMV. De besturen  van Stichting Finlandcircuit en KNM, noch haar medewerkers of vrijwilligers, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voertuigen, crossmotoren, vermissingen, beschadigingen van eigendommen of diefstal.


Aanwijzingen

van medewerkers van het “Finlandcircuit” dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.  Bij het niet naleven van dit reglement is het bestuur van het Finlandcircuit gemachtigd om over te gaan tot verwijdering van desbetreffende persoon/personen van haar terreinen.


Afval:

Uitsluitend klein huishoudelijk afval ( zoals blikjes, plastic flesjes ) mag in de containers gedaan worden. Overige ( chemisch ) afval zoals crossbanden, accu's, olie, kapotte onderdelen dient u mee te nemen naar huis. Zo zorgen wij samen voor een terrein, waar het prettig is om te zijn.


Alcohol/drugs:

Verboden voor deelnemers aan een wedstrijd of vrije training, baancommissarissen en personen die het wedstrijdverloop coördineren. Dit op last van onze gemeentelijke vergunning, verzekering en politie.  Bij constatering van gebruik van alcohol of drugs wordt de persoon verwijderd van ons  terrein. Piloten worden direct geschorst voor deelname aan de training of wedstrijd.


Geweld:

Fysiek en/of verbaal geweld wordt bij ons NIET getolereerd. Personen die zich hier toe verlagen worden door het bestuur van het terrein gezet en uitgesloten van deelname aan training of wedstrijd. Wij dienen onmiddellijk een verzoek in bij de KNMV om de crosslicentie in te trekken.


Geluidsnorm:

Er mag door de motor niet meer dan 94dB(a) geluid worden geproduceerd gemeten volgens de richtlijnen van de KNMV. Hier wordt streng op gecontroleerd. Bij overschrijdingmag er niet verder gereden worden.


Rijden op de parking:

Rij rustig met uw voertuig tijdens het betreden en verlaten van de parking, de vastgestelde snelheid is 5 km/p uur.

Het gebruik van motoren op de parking is alleen toegestaan voor de verplaatsing van en naar de ingang van de baan door de piloten die deelnemen aan de trainingen. Er mag door piloten en derden niet gereden worden met quads, motoren en minibikes op het rennerspark.


Veiligheid, voorschriften:

Caravans,campers en andere voertuigen dienen zodanig geparkeerd te worden, dat de voorzijde van het trekkende voertuig in de rijrichting van de uitgang wijst. Bij een eventuele calamiteit kan iedereen zo snel mogelijk het terrein verlaten.


De verharde rijpaden op het terrein dienen te allen tijde vrij gehouden te worden t.b.v. een vrije en snelle doorgang van hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie.


Open vuur ( barbecue etc.) is ten strengste verboden.


Het terrein van de EMX/SX/BMX/FMX alleen betreden met toestemming van de eigenaar.


Honden dienen altijd te zijn aangelijnd. De eigenaar dient de uitwerpselen op te ruimen.


Het gebruik van de milieumat is verplicht.


Aftanken van motoren dient uiterst voorzichtig te gebeuren.


Afspuiten van motoren op ons terrein is ten strengste verboden.


Gebruik voor uw veiligheid de dijk naast het parcours. Het is verboden om tijdens trainingen en/of wedstrijden het parcours over te steken of op het circuit te staan.In alle andere gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijkse bestuur van

de “Stichting Finland-circuit Westdorpe-Noord”, met inachtneming van haar bevoegdheden.