Privacy

Privacy

Privacyverklaring Stichting Finlandcircuit Westdorpe


Uw privacy is het bestuur en vrijwilligers van het Finlandcircuit van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.


Uitleg


Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:


Wij in gesprek met u duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.


De verwerking van persoonsgegevens voor het Finlandcircuit heeft betrekking op de volgende doeleinden:


Evenement Special Day

Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:


Achternaam, voornaam, e-mailadres, soort voertuig


Evenement Open Zeeuws Kampioenschap

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:


Achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, CC-klasse


Vrije trainingen

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:


Achternaam, voornaam, KNMV-licentienummer

De KNMV heeft een privacy beleid voor de gegevens die u bij hun heeft afgegeven.


Incidenten waarbij de hulpdiensten worden ingeschakeld

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:


Achternaam, voornaam, soort letsel, tijdstip, weersomstandigheden en eventuele verdere relevante gegevens nodig voor een juiste afwikkeling van de situatie. Hulpverleners zullen uw privacy respecteren. Aan fotograven wordt gevraagd om geen herkenbaar beeldmateriaal te verspreiden.


Beeldmateriaal:

Tijdens evenementen en vrije trainingen zijn er geregeld fotograven aanwezig die beeldmateriaal maken zoals foto's en video's. Deze worden veelal gepubliceerd op Facebook of Youtube. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aan de betreffende fotograaf melden. Het bestuur van het Finlandcircuit zal zich mede met de fotograaf  inspannen om de betreffende foto te verwijderen.


Bewaren


Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Bij vrije trainingen is een korte bewaartermijn van 1 maand.

Bij evenementen zoals Special Day en OZK geld een bewaartermijn van 13 maanden.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Vanuit onze bedrijfsvoering is er geen verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.


Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.Inzage en wijzigen van uw gegevens


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:


Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben.

Het laten corrigeren van fouten.

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

Intrekken van toestemming.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

telefoon: 088 – 1805 250

website: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl